Mesleki ve Teknik Eğitimlerin Bulunduğu Alan

Duygusal Dayanıklılık Eğitimi

Amaç: Bu eğitim programı ile kentsel alanlarda, hareketlilik ve erişim ihtiyacının en ekonomik ve çevreye en duyarlı şekilde karşılanması üzerine bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

Hedef: Kentsel alanlarda, hareketlilik ve erişim ihtiyacının en ekonomik ve çevreye en duyarlı şekilde karşılanması üzerine katılımcıların bilgi, beceri ve farkındalık düzeylerini gelitşirmek.

İçerik: Sürdürebilir kent içi ulaşım, sürdürebilir kalkınma, toplu taşıma, motorsuz ulaşım.

Katılımcılar: Kurum Personeli

Eğitmen: Nevzat ÖNDER