Kişisel Gelişim Eğitimlerinin Bulunduğu Alan

Afet Farkındalık Eğitimi

AMAÇ: Katılımcılara doğal hayatı tanıtmak, çevre bilincini geliştirmek, doğa ile uyumlu bir yaşam tarzı benimsemelerini ve doğal olan her şeyi koruyarak doğaya zarar verici etkenlere karşı olma bilincinin oluşumunu teşvik etmek amaçlanmaktadır.

HEDEF: Bireyin çevresini bir bütün olarak kavraması, çevreyle etkileşiminde eleştirici bir bakış geliştirmesi, çevre ile ilgili konularda duyarlı, bilinçli, girişken bir “eko-yurttaş”, gezegenine sahip çıkan “duyarlı vatandaşlar” olarak yetişmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir.

İÇERİK: 

-Bilgilendirme ve Bilinçlendirme

-Tanıtma

-Çevre Sorunlarının Neden ve Sonuçlarını Öğretme

-Çözüm Yollarını Gösterme

KATILIMCILAR: Kurum Personeli

EĞİTMENLER: 

Çevre Kontrol Şube Müdür Vekili Esra ESER

Çevre Mühendisi Hatice ÜNLÜ

Çevre Mühendisi Neslişah Hanzade ERBEY KUŞKU


Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü Tarafından;

 “Aydınlarla Buluşma Programı” kapsamında, 26 Nisan 2023 tarihinde Kurum Personeline Yönelik Olarak;  Araştırmacı-Yazar/Avukat/Program Sunucusu Hayati İnanç ile Merhamet, Sevgi, Adalet, Hoşgörü, İnsan olmak, İnsanoğlunun Anlam Arayışı Konularına    dair  “Güzel Söz Kalbe Şifadır” içerikli söyleşi programı gerçekleştirilmiştir.

 

Program Bilgileri:

Konuşmacı: Araştırmacı-Yazar/Avukat/Program Sunucusu Hayati İnanç

Tarih: 26 Nisan 2023 Çarşamba

Saat: 15.30 – 17.00

Yer: Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi -  Osmangazi Salonu

Hedef Kitle: Bursa Büyükşehir Belediyesi Personeli